กู่เล่น

กู่เล่น ในภาษาเหนือ แปลว่า เพื่อนเล่น

Leave a Reply