กู้สิ่งกู้อย่าง

กู้สิ่งกู้อย่าง ในภาษาเหนือ แปลว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง

Leave a Reply