ก็ดีหนา

ก็ดีหนา ในภาษาเหนือ แปลว่า ก็ดีนะ

Leave a Reply