ก้วยอ่อง, ก้วยนิอ่อง ในภาษาเหนือ แปลว่า กล้วยน้ำว้า

Leave a Reply