ก้อบ ในภาษาเหนือ แปลว่า ประกบ เช่น การเข้าเฝือก เรียกก้อบเฝือก

Leave a Reply