ก๋ะกิ๋น

ก๋ะกิ๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า ตะกละ กินอาหารไม่เลือก

Leave a Reply