ก๋ำนัน

ก๋ำนัน ในภาษาเหนือ แปลว่า กำนัน

Leave a Reply