ก๋ำมือกั๋น

ก๋ำมือกั๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า จับมือกัน

Leave a Reply