ขนมจ๊อก

ขนมจ๊อก ในภาษาเหนือ แปลว่า ขนมเทียน

Leave a Reply