ขนมเส้น

ขนมเส้น หรือข้าวเส้น ในภาษาเหนือ แปลว่า ขนมจีน

Leave a Reply