ขมแก๊ก

ขมแก๊ก ในภาษาเหนือ แปลว่า ขมมาก

Leave a Reply