ขวั๋ก

ขวั๋ก ในภาษาเหนือ แปลว่า ควัก , แคะ

Leave a Reply