ขวายแล้ว

ขวายแล้ว ในภาษาเหนือ แปลว่า สายแล้ว

Leave a Reply