ขอบคุณเน้อ

ขอบคุณเน้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ขอบคุณนะ

Leave a Reply