ขอบ๊ก

ขอบ๊ก ในภาษาเหนือ แปลว่า จอบ

Leave a Reply