ขะใจ๋ล่นมาตวยแล่

ขะใจ๋ล่นมาตวยแล่ ในภาษาเหนือ แปลว่า รีบๆวิ่งตามมาสิ

Leave a Reply