ขะใจ๋ไปกั๋น

ขะใจ๋ไปกั๋น ในภาษาเหนือ แปลว่า ป่ะรีบไปกัน

Leave a Reply