ขะใจ๋ โวยๆ

ขะใจ๋ โวยๆ ในภาษาเหนือ แปลว่า เร็วๆหน่อย

Leave a Reply