ขายจ๊ะไดเจ้า

ขายจ๊ะไดเจ้า ในภาษาเหนือ แปลว่า ขายอย่างไรคะ

Leave a Reply