ขาวจั๊วะ

ขาวจั๊วะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ขาวนวล

Leave a Reply