ขาวเผื้อะขาวเผือก

ขาวเผื้อะขาวเผือก ในภาษาเหนือ แปลว่า มองไปทางไหนก็ขาวไปหมด

Leave a Reply