ขาวโจ๊ะโฟ้ะ

ขาวโจ๊ะโฟ้ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ขาวมากๆ

Leave a Reply