ขาห้าน

ขาห้าน ในภาษาเหนือ แปลว่า เดินกะเผลกๆ

Leave a Reply