ขี้ค้านหัน

ขี้ค้านหัน ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่อยากเห็น

Leave a Reply