ขี้จุ๊

ขี้จุ๊ ในภาษาเหนือ แปลว่า โกหก

Leave a Reply