ขี้ซาก

ขี้ซาก ในภาษาเหนือ แปลว่า ของเหลือ

Leave a Reply