ขี้ปุ๋มหลวง

ขี้ปุ๋มหลวง ในภาษาเหนือ แปลว่า พุงโต

Leave a Reply