ขี้ลักหลวง

ขี้ลักหลวง ในภาษาเหนือ แปลว่า หัวขโมย

Leave a Reply