ขี้เขี้ยว

ขี้เขี้ยว ในภาษาเหนือ แปลว่า ขี้ฟัน

Leave a Reply