ขี้แคป

ขี้แคป ในภาษาเหนือ แปลว่า ขี้ยา

Leave a Reply