ขี้แมงงุน

ขี้แมงงุน ในภาษาเหนือ แปลว่า ไฝ

Leave a Reply