ขี้แหละ

ขี้แหละ ในภาษาเหนือ แปลว่า ขี้ขลาด

Leave a Reply