ขี้แหล๋ว

ขี้แหล๋ว ในภาษาเหนือ แปลว่า ท้องร่วง

Leave a Reply