ขี้ ไห้

ขี้ ไห้ ในภาษาเหนือ แปลว่า ขี้แย

Leave a Reply