ขึ้นกองล่องกอง

ขึ้นกองล่องกอง ในภาษาเหนือ แปลว่า ทั่วบ้านทั่วเมือง

Leave a Reply