ข้าวงาย

ข้าวงาย ในภาษาเหนือ แปลว่า ข้าวเช้า

Leave a Reply