ข้าวตอน

ข้าวตอน ในภาษาเหนือ แปลว่า อาหารกลางวัน

Leave a Reply