ข้าวแลง

ข้าวแลง ในภาษาเหนือ แปลว่า อาหารเย็น

Leave a Reply