ควั่ก

ควั่ก ในภาษาเหนือ แปลว่า กระทงสำหรับใส่ของ

Leave a Reply