ควายสตวง

ควายสตวง ในภาษาเหนือ แปลว่า โง่ดักดาน

Leave a Reply