คิงเขา (ไม่ค่อยสุภาพส่วนใหญ่ใชักับเพื่อนผู้ชาย) ในภาษาเหนือ แปลว่า พวกเธอ

Leave a Reply