คิง (ไม่ค่อยสุภาพส่วนใหญ่ใชักับเพื่อนผู้ชาย) ในภาษาเหนือ แปลว่า เธอ

Leave a Reply