คึบะ ในภาษาเหนือ แปลว่า แสดงความพอใจ ในผลลัพท์ที่ออกมา (เช่นเชียร์บอล หรือ สมน้ำหน้า คนโดนต่อย)

Leave a Reply