ค๊นต้อง

ค๊นต้อง ในภาษาเหนือ แปลว่า ปั่นป่วนในท้อง หรือ พะอืดพะอม

Leave a Reply