งอนอิมต๋าย

งอนอิมต๋าย ในภาษาเหนือ แปลว่า งอนแทบตาย

Leave a Reply