งามจะอี้

งามจะอี้ ในภาษาเหนือ แปลว่า สวยขนาดนี้

Leave a Reply