งามไบ้งามง่าว

งามไบ้งามง่าว ในภาษาเหนือ แปลว่า สวยมาก สวยเลอเลิศ

Leave a Reply