ง่าวต๋าย

ง่าวต๋าย ในภาษาเหนือ แปลว่า โง่จริงๆ

Leave a Reply