ง่าวแต๊ง่าวว่า

ง่าวแต๊ง่าวว่า ในภาษาเหนือ แปลว่า โง่มากๆ

Leave a Reply