ง่าวใบ้ง่าวบอด

ง่าวใบ้ง่าวบอด ในภาษาเหนือ แปลว่า โง่ที่สุด

Leave a Reply